Tha

‘త’తో తమాషా

తెలుగుని ఇటాలియన్ అఫ్ ది ఈస్ట్ అన్నారు. నేనీ పాటను కేవలం ‘త’ గుణింతంతో మొదలయ్యే తెలుగు పదాలతోనే రాసేను (వ్రాసేను 😉).

Telugu has been called the Italian of the East, and I wrote this song using only words that start with the “th” sound, written as “త” in Telugu.

Streaming: https://song.link/us/i/1434346830

Lyrics

Telugu

తుమ్మెదై తిరిగింది తేనెలు తాగి
తమలో తేలాడి తుళ్ళి తూగి
తుంపిళ్ళ తడి తాకి, తగ్గిన తనకి
తిరకాసు తిరాగేసే తెలివి తొణికి
తొందర తనది, తప్పదు తెలుసా
తనివితీరా… తాగనీ… త తో తమాషా…!

=

తలుపు తడితే తీస్తూ తీయక తత్తర తగ్గక తరిమే తలపుతో
తలపు తాకిన తలలో తిరుగుతు తన తలెత్తి తీపంది తలుపుతో
తలపు తోడని తాట్టును తుడిచిన తెరను తీయననే తలుపు తీరుతో
తెలుపు తీసి తెర తడిమి తొంగి తను తలపడేది తగదంది తెగువతో

తీయ తీయవని తలపులు తడితే తనివితీర తమ తలలో
తీయి తీయిమని తలుపులు తడితే తాళం తయారు తనలో

తిత్తి తరంతో… తాత తరంతో…
తిత్తి తాత తల్లి తండ్రి, తెగ తెలివి తళుకుమను తోటి తరంతో

తాళం తప్పిన తాన తందనకు తాళం తీసే తెగువల తరాలతో

తలకిందుల తపస్సు తెలిసేంత త త త
తలతలమని తేజస్సు తగిలేంత త త త
తెలివితో తమ తత్తర తగ్గేంత త త త
తెలుగంతా తొణికిశలాడేంత త త త

=

త్రాచుగ తోచాయంతే, తమ తంబూరావి తెగిన తీగలే
తరచుగ తెచ్చాయంతే-తిప్పలు తాజాతనమే తగులుతుందిలే

తొంభై తొమ్మిది తీరంతే, తక్కువ తూగే తగువే
తప్పుడు తూటా తగిలిందో తప్పులేదు తవ్వే తెగువే

తపనా తాపత్రయమేది? తాయత్తులు తీసే తెగువేది?

తొలితొలి తప్పుల తడి తప్పదుగా, తట్తుకు తీరము తాకే తెగింపుతో

తలుపు తీయ తమ తరమని తెరిచేంత త త త-
తోషపు తామరతంపర తరచేంత త త త
తెలివితేటలతో తీవ్రము తరిగేంత త త త
తరమేదైనా తడాఖా తొళికేంత త త త

=

తెల్లవారెనని తరతరాలుగా తూరుపు తిరిగితే తెలియు తేలికే
తెల్లబోయి తారజువ్వ తాళం తెంచుకు తిరిగితే తమాష-తళుకే

తప్పెవ్వరిదని తయ్యారే తప్పనిసరి తికమకలే
తప్పొప్పుకొనే తరుణంలో తిప్పుకోలేక తలచుకొనే

తీర్పు తీసుకొను తెగువేది? తను తప్పుకుపోయిన తిరిగొచ్చేది

తరుక్కుమన్నా తేరుకున్నాక తృప్తిగ తలెత్తి తిరిగే తరుణంతో

తెగ తలపుల తుఫాను తగ్గేంత త త త
తదుపరి తేనెలలో తడిసేంత త త త
తలరాతలు తిరగేసేటంత త త త
తారలతో తళుకున తిరిగేంత త త త

తీయ తీయవని తలపులు తడితే తనివితీర తమ తలలో
తీయి తీయిమని తలుపులు తడితే తాళం తయారు తనలో

తిత్తి తరంతో… తాత తరంతో…
తిత్తి తాత తల్లి తండ్రి, తెగ తెలివి తళుకుమను తోటి తరంతో

తాళం తప్పని తాన తందనకు తాళం తప్పక తెచ్చే తరాలతో

తలకిందుల తపస్సు తెలిసేంత త త త
తలతలమని తేజస్సు తగిలేంత త త త
తెలివితో తమ తత్తర తగ్గేంత త త త
తెలుగంతా తొణికిశలాడేంత త త త

తెలిపుంచా తేలిక తోచేంత…
‘త’తో తమాష తారుమారైనా తలచిన తరఫున తోడందించిన
తెలుగు తల్లి తను తూచాయిగ తరళొచ్చిన తారక తానే తోచేంతా…

తత్తరికిటతక తధీంగీణతక త త త త
తళాంగు తోం తక్ తకధరికిటతక త త త త
తళాంగు తఝ్ఝను తత్తరికిటతక త త త త
తళాంగు తోం తళాంగు తోం తకధరి, తళాంగు తోం తళాంగుతత్తరికిట థా…

Tinglish

Translation

Video